Директор

Александар Канурков, Директор на СЕПУГС Васил Антевски- Дрен Скопје...

Прочитај повеќе..

1ви Септември

СООПШТЕНИЕ На 01.09.2014 год. започнува новата учебна 2014/2015 год. Наставата ќе се одвива по следниот распоред: ПРВА година започнува во…………………………………745 часот ВТОРА година започнува во……………………………….830 часот ТРЕТА и ЧЕТВРТА година започнува во…………….1030 часот СПИСОЦИТЕ со ученици за ПРВА година, како и РАСПОРЕДИТЕ по УЧИЛНИ и КЛАСОВИ ќе бидат објавени во сабота 30.08.2014 год. на влезната […]

Прочитај повеќе..

Класни раководители 2014-2015

> Прва година Втора година Божиновска Марија-1 Рафајловска Весна-47 . Ропеска Славица-2 Атанасовска Олга-22 Арсовска Дијана-3 Трајковска Весна-52 Здравиќ Татјана-4 Димовска Марина-48 Дамеска Александра- 5 Митева Гордана(анг.)-49 Ристовска Лила-6 Јовановска Тања-.54 Тодоровска Душица-7 7. Николовска Маца-23 Сотироска Викторија-46 8. Накова Катерина-38 Паскоска Татјана-45 Георгиевска Кристина-55 Стојановски Кристијан-44 Јованова Зорка – 25 Димитровска Мери-43 Лазеска Живана-21 […]

Прочитај повеќе..